fbpx

Your cart is empty

Price: 59,00 PLN (incl. tax: 11,03 PLN)

Application for entry in the land register - KW-WPIS

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Translation of the certificate from CEIDG - certificate from the Central Register and Information on Economic Activity of the Republic of Poland

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Translation of the Form CIT/EZ for 2022 - INFORMATION ON DATA ENTITLING TO APPLY LUMP-SUM TAX ON THE COMPANY INCOME

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/0 - INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/0 - INFORMACJA O ODLICZENIACH OD DOCHODU (PRZYCHODU) I OD PODATKU

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-11 - INFORMACJA PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Translation of the form PIT-11(27) - INFORMATION ON INCOME FROM OTHER SOURCES AND ON INCOME AND INCOME TAX CHARGES RECEIVED.

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

English translation of the form PIT-28(23) - Statement on the amount of income received, the amount of deductions made and the lump sum due from registered income

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

English translation of the form PIT-28(24) - Statement on the amount of income received, the amount of deductions made and the lump sum due from registered income

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-28-B(17) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-28-B(18) - Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek)

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-2K - OŚWIADCZENIE o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36(29) - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36L ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36L ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36LS - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 55,00 PLN (incl. tax: 10,28 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36LS - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) za rok 2021

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36S ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-38 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-38(15) - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-39 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

English Translation of Polish Form PIT-39(11) DECLARATION OF EARNED INCOME (SUFFERED LOSS)

 

Price: 35,00 PLN (incl. tax: 6,54 PLN)

ROCZNE OBLICZENIE PODATKU PRZEZ ORGAN RENTOWY/INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-8C INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-B INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-B(18) INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-B(19) INFORMACJA O WYSOKOŚCI DOCHODU (STRATY) Z POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/D - INFORMACJA O ODLICZENIU WYDATKÓW MIESZKANIOWYCH

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT/WZR - Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających przychody, wynikających z transakcji handlowych

Price: 39,00 PLN (incl. tax: 7,29 PLN)

Tłumaczenie formularza ZAS-W ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

Price: 35,00 PLN (incl. tax: 6,54 PLN)

Tłumaczenie formularza ZUS ERP-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Price: 35,00 PLN (incl. tax: 6,54 PLN)

Tłumaczenie formularzy PIT-2 i PIT-2A stanowiących OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-2 stanowiącego OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Price: 39,00 PLN (incl. tax: 7,29 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-2 stanowiącego OŚWIADCZENIE pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Tłumaczenie oświadczenia małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej

Price: 59,00 PLN (incl. tax: 11,03 PLN)

Tłumaczenie informacji PIT dla pracownika obowiązującej na rok 2023

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-36S ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

English translation of the form PIT-28(25) - Statement on the amount of income received, the amount of deductions made and the lump sum due from registered income

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie formularza PIT-37 - ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) za rok 2022

Price: 79,00 PLN (incl. tax: 14,77 PLN)

Tłumaczenie formularza CIT-8(31) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Price: 69,00 PLN (incl. tax: 12,90 PLN)

Translation of the form PIT-36(30) - STATEMENT OF INCOME EARNED (INCURRED LOSS)

Price: 59,00 PLN (incl. tax: 11,03 PLN)

Translation of the form PIT-11(29) - INFORMATION ON INCOME FROM OTHER SOURCES AND ON INCOME AND INCOME TAX CHARGES RECEIVED.

Price: 15,00 PLN (incl. tax: 2,80 PLN)

Translation of form PIT/0(27) - INFORMATION ON DEDUCTIONS FROM INCOME (REVENUE) AND FROM TAX.

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Translation of form PIT/IP(4) INFORMATION ON THE AMOUNT OF INCOME (LOSS) FROM QUALIFIED RIGHTS.

Price: 59,00 PLN (incl. tax: 11,03 PLN)

Translation of form PIT-36L(19) STATEMENT OF EARNED INCOME (INCURRED LOSS) for the year 2022

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Translation of the form PIT-B(20) INFORMATION ON THE AMOUNT OF INCOME (LOSS) FROM OUTSIDE ECONOMIC ACTIVITY.

Price: 65,00 PLN (incl. tax: 12,15 PLN)

Translation of the form PIT-38(16) - STATEMENT ON THE AMOUNT OF INCOME EARNED (INCURRED LOSS)

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

English Translation of Polish Form PIT-39(12) DECLARATION OF EARNED INCOME (SUFFERED LOSS)

 

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Translation of form PIT-28-B(19) - Information on taxpayer's income from activities conducted in the form of company(ies)

Price: 79,00 PLN (incl. tax: 14,77 PLN)

Translation of the form CIT-8(31) STATEMENT OF INCOME EARNED (INCURRED LOSS) AND INCOME TAX due from legal entities

Price: 59,00 PLN (incl. tax: 11,03 PLN)

Translation of the form PIT-11(28) - INFORMATION ON INCOME FROM OTHER SOURCES AND ON INCOME AND INCOME TAX CHARGES RECEIVED.

Price: 45,00 PLN (incl. tax: 8,41 PLN)

ANNUAL TAX CALCULATION BY THE PENSION AUTHORITY/INFORMATION ON INCOME RECEIVED FROM THE PENSION AUTHORITY

Price: 79,00 PLN (incl. tax: 14,77 PLN)

Translation of the form CIT-8(31) DECLARATION OF EARNED INCOME AND DUE LUMP-SUM TAX FROM COMPANY INCOME

Price: 69,00 PLN (incl. tax: 12,90 PLN)

Translation of form PIT-37(30) Statement of income earned (loss incurred) for the year 2023

Price: 79,00 PLN (incl. tax: 14,77 PLN)

Translation of form PIT-36(31) Statement of income earned (loss incurred) for the year 2023

Price: 69,00 PLN (incl. tax: 12,90 PLN)

Translation of form PIT-36L(20) Statement of income earned (loss incurred) for the year 2023

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Translation of form PIT/O(28) Information on deductions from income (revenue) and tax for the year 2023

Price: 79,00 PLN (incl. tax: 14,77 PLN)

Translation of the form PIT-28(26) Return on the amount of income received, the amount of deductions made and the lump sum due on registered income for the year 2023

Price: 35,00 PLN (incl. tax: 6,54 PLN)

Translation of form PIT-28/B(20) Information on taxpayer's income from activities conducted in the form of company(ies) for the year 2023

Price: 65,00 PLN (incl. tax: 12,15 PLN)

Translation of form PIT-38(16) Statement of income earned (loss incurred) for the year 2023

Price: 59,00 PLN (incl. tax: 11,03 PLN)

Translation of the form PIT-2A(8) DECLARATIONS / APPLICATIONS for the purpose of calculating taxpayer's monthly advances on personal income tax for the year 2023

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

A set of documents for the lease of a residential unit in Polish and English.

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

A set of documents for the lease of a residential unit in Polish and English.

Price: 69,00 PLN (incl. tax: 12,90 PLN)

Komplet dokumentów do najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w języku polskim i angielskim.

Price: 69,00 PLN (incl. tax: 12,90 PLN)

Komplet dokumentów do najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego w języku polskim i angielskim (Ukraina).

Price: 19,00 PLN (incl. tax: 3,55 PLN)

Bilingual invoice template EN and EN

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru polityki prywatności RODO dla firm.

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie wzoru wniosku o zaświadczenie o niekaralności

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru gwarancji należytego wykonania umowy

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru gwarancji zwrotu zaliczki

Price: 49,00 PLN (incl. tax: 9,16 PLN)

Tłumaczenie wzoru odpisu aktualnego z Krajowego Rejestru Sądowego - Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Tłumaczenie wzoru oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Price: 25,00 PLN (incl. tax: 4,67 PLN)

Translation of the template of the UPO - Official Acknowledgement of Receipt

Price: 39,00 PLN (incl. tax: 7,29 PLN)

Translation of the PPK information

Category: Courses
Price: 400,00 PLN (incl. tax: 74,80 PLN)

 

This comprehensive course on SDL Trados Studio 2021 contains basic information on how to use the software and is aimed mainly, but not only, at beginners. In the course you can learn, among other things, what resources you work with in Trados, how to create and manage them; how to navigate within the interface of the program and the editor itself; how to work in the cloud; how to analyze matches and reports.
The course is provided in an online/on-demand format, which means you can access the materials at any time.

Category: For year 2023
Price: 59,00 PLN (incl. tax: 11,03 PLN)
Translation of the form PIT-39(12) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) for the year 2023
Category: For year 2023
Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)

Translation of the form PIT/B(21) for the year 2023

Category: For year 2023
Price: 29,00 PLN (incl. tax: 5,42 PLN)
Translation of the form PIT/D(31) for the year 2023

Search

 

Do you need an invoice?  Send a message: 

biuro@marcinkucharski.pl

 

Choose wire transfer or use of the available payments methods powered by Przelewy24, including card payment.

platnosci4

 

 

YOU CAN'T FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR?


Ask about it or request translation — click here

W tej witrynie wykorzystywane są pliki cookies. Kontynuując korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.