fbpx

Twój koszyk jest pusty

wtorek, 26 wrzesień 2017 09:06

Trudne słowa w tłumaczeniu PL > EN cz. 1 (rozporządzenie)

Regulation translation

Rozporządzenie

Termin rozporządzenie w polskiej literaturze może przyjmować wielorakie znaczenie. Jedna z definicji mówi, że jest to akt prawny podrzędny w stosunku do ustawy,

który wydaje organ naczelny władzy wykonawczej na podstawie konkretnego upoważnienia zawartego w ustawie. Tłumaczenie tego terminu na język angielski będzie zasadniczo wymagać określenia podmiotu wydającego rozporządzenie. W Polsce rozporządzenia mogą wydawać: Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, minister kierujący działem administracji rządowej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Ordinance is a law or rule made by a government or authority (Cambridge Dictionary definition).

Rozporządzenie Prezydenta — Ordinance/Executive Order of the President

The first-tier documents are international agreements of the Russian Federation, Federal Laws, and Subordinate Acts (decrees and ordinances of the President of the Russian Federation , resolutions and ordinances of the Government of the Russian Federation). (Legal Regulation of Nuclear Power Use in Russia)

The Council was established by Executive Order of the President in 1973, but was originally composed only of business executives (trade.gov)

Rozporządzenie Rady Ministrów — Ordinance of the Council of Ministers

Rossen Jeliazkov has been appointed Chairperson to the State e-Government Agency (SEGA) by Ordinance of the Council of Ministers dated September 30th, 2016. (e-gov.bg)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów — Ordinance of the Prime Minister

The Korean legislative system consists of the Constitution as the paramount law, Acts to realize the constitutional notions, and administrative legislation including Presidential Decrees, Ordinances of the Prime Minister, Ordinances of Ministries and so forth to effectively implement the Acts. (elaw.klri.re.kr)

Rozporządzenie UE

Z rozporządzeniami mamy także do czynienia w prawodawstwie europejskim. Rozporządzenia UE są aktami normatywnymi o zasięgu ogólnym. Stosuje się je bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, a wydawać je mogą Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska. Istnieje kilka typów rozporządzeń UE: podstawowe, delegowane, wykonawcze (mają mniejsze znaczenie, bowiem nie mogą zmieniać rozporządzeń podstawowych, ponadto orzekają tylko w sprawach drugorzędnych). Oficjalnym tłumaczeniem terminu rozporządzenie na angielski jest regulation.

Rozporządzenie podstawowe — Basic Regulation

„Komisja Obrachunkowa” oznacza podmiot, o którym mowa w art. 74 rozporządzenia podstawowego. ‘Audit Board’ means the body referred to in Article 74 of the basic Regulation.

Rozporządzenie delegowane — Delegated Regulation

Podstawę niniejszego rozporządzenia delegowanego Komisji stanowi mandat określony w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2014/65/UE. This Commission Delegated Regulation is based on the empowerment set out in Article 4(2) of Directive 2014/65/EU.

Rozporządzenie wykonawcze — Implementing Regulation (nie Executive Regulation)

Świadczenia rzeczowe przyznane tymczasowo przez daną instytucję zgodnie z ust. 2 są zwracane, zgodnie z przepisami tytułu IV rozporządzenia wykonawczego, przez instytucję właściwą. Benefits in kind granted provisionally by an institution in accordance with paragraph 2 shall be reimbursed by the competent institution in accordance with Title IV of the implementing Regulation.

 Czasami polskie rozporządzenie przekłada się na język angielski jako order. Tutaj jednak zalecam ostrożność, aby nie wprowadzać niepotrzebnych komplikacji, gdyż order jest też zarządzeniem. Zarządzenie w przeciwieństwie do rozporządzenia nie jest źródłem prawa, a raczej ma charakter bardziej wewnętrzny. 

W tej witrynie wykorzystywane są pliki cookies. Kontynuując korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.